news / “Yuki Yuna is a Hero” Anime 3rd Season Debuts in October 2021 “Yuki Yuna is a He...

“Yuki Yuna is a Hero” Anime 3rd Season Debuts in October 2021

May 02, 2021 10:24 AM

“Yuki Yuna is a Hero” Anime 3rd Season Debuts in October 2021

Staff and Production

Original Works: Project 2H
Original Plan: Takahiro
Director: Seiji Kishi
Series Composition and Script: Makoto Uezu
Original Character Design: BUNBUN
Character Design and Chief Animation Director: Takahiro Sakai
Art Concept: D.K&JWWORKS
Music: Keiichi Okabe, MONACA
Animation: Studio Gokumi

Cast

■ Yūna Yūki – CV: Haruka Terui
■ Mimori Togo – CV: Suzuko Mimori
■ Fu Inubozaki – CV: Yumi Uchiyama
■ Itsuki Inubozaki – CV: Tomoyo Kurosawa
■ Karin Miyoshi – CV: Juri Nagatsuma
■ Sonoko Nogi – CV: Kana Hanazawa

Show Comments

ADVERTISEMENTS